126 Μεμονωμένα Περιστατικά

Αστυνομικής βίας και κατάχρησης εξουσίας

25 Μαρτίου 2021

24 Μαρτίου 2021

12 Μαρτίου 2021

11 Μαρτίου 2021

10 Μαρτίου 2021

9 Μαρτίου 2021

7 Μαρτίου 2021

6 Μαρτίου 2021

5 Μαρτίου 2021

3 Μαρτίου 2021

26 Φεβρουαρίου 2021

24 Φεβρουαρίου 2021

22 Φεβρουαρίου 2021

19 Φεβρουαρίου 2021

10 Φεβρουαρίου 2021

4 Φεβρουαρίου 2021

3 Φεβρουαρίου 2021

30 Δεκεμβρίου 2020

24 Δεκεμβρίου 2020

11 Δεκεμβρίου 2020

8 Δεκεμβρίου 2020

6 Δεκεμβρίου 2020

17 Νοεμβρίου 2020

14 Νοεμβρίου 2020

1 Νοεμβρίου 2020

30 Οκτωβρίου 2020

7 Οκτωβρίου 2020

2 Οκτωβρίου 2020

10 Σεπτεμβρίου 2020

9 Αυγούστου 2020

21 Ιουλίου 2020

17 Ιουλίου 2020

9 Ιουλίου 2020

14 Ιουνίου 2020

24 Μαΐου 2020

17 Μαΐου 2020

9 Μαΐου 2020

8 Μαΐου 2020

27 Απριλίου 2020

8 Μαρτίου 2020

27 Φεβρουαρίου 2020

24 Φεβρουαρίου 2020

26 Ιανουαρίου 2020

6 Δεκεμβρίου 2019

17 Νοεμβρίου 2019

12 Νοεμβρίου 2019

31 Οκτωβρίου 2019

18 Οκτωβρίου 2019

14 Οκτωβρίου 2019

1 Σεπτεμβρίου 2019

8 Δεκεμβρίου 2018

6 Δεκεμβρίου 2018

21 Σεπτεμβρίου 2018

15 Απριλίου 2018

17 Νοεμβρίου 2017

31 Μαΐου 2017

17 Νοεμβρίου 2014

13 Νοεμβρίου 2014

30 Ιανουαρίου 2014

17 Νοεμβρίου 2013

18 Σεπτεμβρίου 2013

13 Ιουλίου 2013

10 Ιουλίου 2013

20 Απριλίου 2012

12 Φεβρουαρίου 2012

29 Ιουνίου 2011

15 Ιουνίου 2011

6 Δεκεμβρίου 2009

11 Δεκεμβρίου 2008

6 Δεκεμβρίου 2008

22 Ιουλίου 2007

16 Ιουνίου 2007

30 Μαρτίου 2007

22 Φεβρουαρίου 2007

17 Νοεμβρίου 2006

7 Νοεμβρίου 2005

17 Νοεμβρίου 1995